Sök

Sökningen gav 4 träffar. Visar resultat 1 till 4.

<< Föregående 1 Nästa >>

Upp 1:4

1 4Från Jo­han­nes till de sju försam­ling­ar­na i Asi­en. Nåd och frid från ho­nom som är och som var och som kom­mer och från de sju an­dar­na framför hans tron

Upp 3:1

Till försam­ling­en i Sar­des

3 1Och skriv till äng­eln för försam­ling­en i Sar­des:

Så säger han som har Guds sju an­dar och de sju stjärnor­na. Jag känner di­na gärning­ar, det he­ter om dig att du le­ver, men du är död.

Upp 4:5

4 5Från tro­nen kom det blix­tar och dån och åska, och sju fack­lor brann framför tro­nen, det är Guds sju an­dar,

Upp 5:6

5 6Och jag såg att mitt för tro­nen och de fy­ra va­rel­ser­na och mitt för de älds­te stod ett lamm, och det såg ut att ha bli­vit slak­tat. Det ha­de sju horn och sju ögon, som är Guds sju an­dar som har sänts ut över he­la jor­den.

<< Föregående 1 Nästa >>