Sök

Sökningen gav 2 träffar. Visar resultat 1 till 2.

<< Föregående 1 Nästa >>

Tob 8:15

8 15Då pri­sa­de Ra­gu­el him­lens Gud: ”Välsig­nad är du, Gud, jag pri­sar dig av ful­las­te hjärta. Må du pri­sas av di­na he­li­ga och al­la di­na ska­pa­de verk, må al­la di­na äng­lar och ut­val­da pri­sa dig i all evig­het.

1 Tim 5:21

5 21Jag be­svär dig inför Gud och inför Kristus Je­sus och de ut­val­da äng­lar­na att all­tid iakt­ta det­ta, ut­an förut­fat­ta­de me­ning­ar och per­son­li­ga hänsyn.

<< Föregående 1 Nästa >>