Sök

Sökningen gav 3 träffar. Visar resultat 1 till 3.

<< Föregående 1 Nästa >>

Syr 46:1

In­vand­ring­ens och do­mar­ti­dens stormän

46 1En hjälte i strid var Jo­sua, Nuns son,
Mo­ses ef­ter­träda­re som pro­fet.
Han blev vad hans namn be­ty­der,
en stor rädda­re för Her­rens ut­val­da,
och straf­fa­de fi­en­der­na när de gick till an­grepp,
så att Is­ra­el kun­de ta lan­det i be­sitt­ning.
Matt 1:21

1 21Hon skall föda en son, och du skall ge ho­nom nam­net Je­sus, ty han skall frälsa sitt folk från de­ras syn­der.”

Matt 16:18

16 18Och jag säger dig att du är Petrus, Klip­pan, och på den klip­pan skall jag byg­ga min kyr­ka, och döds­ri­kets por­tar skall ald­rig få makt över den.

<< Föregående 1 Nästa >>