Sök

Sökningen gav 2 träffar. Visar resultat 1 till 2.

<< Föregående 1 Nästa >>

Rom 8:29

8 29Ty dem han i förväg har ut­valt har han också bestämt till att for­mas ef­ter hans sons bild, så att den­ne skul­le va­ra den förstfödde bland många bröder.

Heb 2:10-12

2 10Ty när han, för vil­ken och ge­nom vil­ken all­ting är till, vil­le föra många söner till härlig­het, måste han låta ho­nom som le­der dem till fräls­ning­en bli full­kom­nad ge­nom li­dan­de. 11Han som hel­gar och de som blir hel­ga­de har ju al­la sam­me fa­der, och därför blygs han in­te för att kal­la dem bröder 12då han säger: Jag skall förkun­na ditt namn för mi­na bröder, i tem­pelska­ran skall jag sjunga ditt lov,

<< Föregående 1 Nästa >>