Sök

Sökningen gav 2 träffar. Visar resultat 1 till 2.

<< Föregående 1 Nästa >>

Rom 8:28-30

Guds kärlek i Kristus Je­sus

8 28Vi vet att Gud på allt sätt hjälper dem som äls­kar ho­nom att nå det go­da, dem som han har kal­lat ef­ter sin plan. 29Ty dem han i förväg har ut­valt har han också bestämt till att for­mas ef­ter hans sons bild, så att den­ne skul­le va­ra den förstfödde bland många bröder. 30Dem han i förväg har ut­sett har han också kal­lat, och dem han har kal­lat har han också gjort rättfärdi­ga, och dem han har gjort rättfärdi­ga, dem har han också skänkt sin härlig­het.

1 Pet 1:2

1 2ut­val­da en­ligt Guds, vår fa­ders, plan, hel­ga­de av An­den och bestämda till lyd­nad och re­ning med Je­su Kristi blod. Nåd och frid åt er i ri­kas­te mått.

<< Föregående 1 Nästa >>