Sök

Sökningen gav 6 träffar. Visar resultat 1 till 6.

<< Föregående 1 Nästa >>

Ps 23:3
23 3Han ger mig ny kraft
och le­der mig på rätta vägar,
sitt namn till ära.
Jer 14:7
14 7Fastän våra brott vitt­nar mot oss -
grip in, Her­re, ditt namn till ära!
Ja, vår trolöshet är stor,
mot dig har vi syn­dat.
Hes 20:9

20 9Men jag hand­la­de som det an­stod mitt namn, jag vil­le in­te att det skul­le bli vanärat inför de folk bland vil­ka is­ra­e­li­ter­na bod­de och i vil­kas åsyn jag gav mig till känna för dem och förde dem ut ur Egyp­ten.

Hes 36:22

36 22Säg därför till Is­ra­els folk: Så säger Her­ren Gud: Det är in­te för er skull jag in­gri­per, is­ra­e­li­ter, ut­an för mitt he­li­ga namn som ni har vanärat bland de folk ni har kom­mit till.

Hes 39:25

39 25Så säger Her­ren Gud: Nu skall jag vända Ja­kobs öde och vi­sa barmhärtig­het mot Is­ra­els folk, ty jag brin­ner av li­del­se för mitt he­li­ga namn.

Jes 48:11
48 11För min skull, för min egen skull hand­lar jag -
mitt namn skall in­te van­hel­gas.
Jag de­lar in­te min ära med någon.

<< Föregående 1 Nästa >>