Sök

Sökningen gav 5 träffar. Visar resultat 1 till 5.

<< Föregående 1 Nästa >>

Ps 18:12
18 12Han dol­de sig in­ne i mörkrets tält,
i mol­nens fuk­ti­ga mas­sor.
Ps 104:2f
104 2du sve­per dig i ljus som i en man­tel.
Him­len har du spänt ut som ett tält,
3ovan skyn har du tim­rat din sal.
Du gör mol­nen till din vagn
och far på vin­dens ving­ar.
Jes 63:15

Is­ra­els kla­gan

63 15Blic­ka ner från him­len,
från din he­li­ga och härli­ga bo­ning.
Var är din li­del­se och din kraft?
Din ömhet och barmhärtig­het vägrar du mig.
Am 9:6
9 6han som byg­ger sin bo­ning i him­len
och re­ser sitt valv över jor­den,
som kal­lar på ha­vets vat­ten
och låter det strömma över jor­den -
Her­ren är hans namn.
2 Mack 3:39

3 39Han som har sin bo­ning i him­len över­va­kar och skyd­dar själv den plat­sen, och den som kom­mer dit i ont uppsåt pis­kar han till döds.”

<< Föregående 1 Nästa >>