Sök

Sökningen gav 31 träffar. Visar resultat 21 till 31.

<< Föregående 1 | 2 Nästa >>

Jos 6:6

6Josua, Nuns son, kallade till sig prästerna och sade: ”Lyft upp förbundsarken. Sju präster skall bära sju vädurshorn framför Herrens ark.”

Jos 14:1

14 1Detta är de områden som israeliterna fick som egendom i Kanaan och som prästen Elasar och Josua, Nuns son, och stammarnas familjeöverhuvuden tilldelade dem.

Jos 17:4

4De trädde fram inför prästen Elasar, inför Josua, Nuns son, och inför ledarna och sade: ”Herren befallde Mose att ge egendom åt oss liksom åt våra manliga släktingar.” Då gav man egendom åt dem liksom åt deras fars manliga släktingar, så som Herren hade befallt.

Jos 19:49

49När israeliterna avslutat fördelningen av landet, område för område, fick Josua, Nuns son, ett eget område bland dem.

Jos 19:51

51Detta var de områden som prästen Elasar och Josua, Nuns son, och de israelitiska stammarnas familjeöverhuvuden fördelade som egendom genom lottning. Det skedde i Shilo, inför Herren vid ingången till uppenbarelsetältet. Så avslutade de fördelningen av landet.

Jos 21:1

21 1Leviternas familjeöverhuvuden vände sig till prästen Elasar och Josua, Nuns son, och de israelitiska stammarnas familjeöverhuvuden

Jos 24:29

29En tid därefter dog Herrens tjänare Josua, Nuns son, 110 år gammal.

Dom 2:8

8Herrens tjänare Josua, Nuns son, dog då han var 110 år gammal.

1 Kung 16:34

34På Achavs tid återuppbyggdes Jeriko av Hiel från Betel. Att lägga grunden till staden kostade honom hans förstfödde son, Aviram, och att resa porten kostade honom hans yngste son, Seguv. Så fullbordades det som Herren hade sagt genom Josua, Nuns son.

Neh 8:17

17Hela den församling som återvänt från fångenskapen byggde sig lövhyddor och bodde i dem. Så hade israeliterna inte gjort under tiden från Josua, Nuns son, till denna dag.

Nu var glädjen stor hos alla,

Syr 46:1
46 1En hjälte i strid var Josua, Nuns son,
Moses efterträdare som profet.
Han blev vad hans namn betyder,
en stor räddare för Herrens utvalda,
och straffade fienderna när de gick till angrepp,
så att Israel kunde ta landet i besittning.

<< Föregående 1 | 2 Nästa >>