Sök

Sökningen gav 3 träffar. Visar resultat 1 till 3.

<< Föregående 1 Nästa >>

Matt 9:15

9 15Je­sus sva­ra­de: ”In­te kan väl bröllopsgäster­na sörja så länge brud­gum­men är hos dem. Men det skall kom­ma en tid då brud­gum­men tas ifrån dem, och då kom­mer de att fas­ta.

Matt 25:1-13

Lik­nel­sen om de tio brudtärnor­na

25 1Då blir det med him­mel­ri­ket som när tio unga flic­kor gick ut med si­na fack­lor för att möta brud­gum­men. 2Fem av dem var oförståndi­ga och fem var klo­ka. 3De oförståndi­ga ha­de ta­git med sig fack­lor­na men in­te någon ol­ja till dem. 4De klo­ka ha­de med sig både ol­jekru­kor och fack­lor. 5När brud­gum­men dröjde blev al­la dåsi­ga och föll i sömn. 6Vid mid­natt hördes ett rop: ’Brud­gum­men är här, kom ut och möt ho­nom!’ 7Då vak­na­de al­la flic­kor­na och gjor­de i ord­ning si­na fack­lor. 8De oförståndi­ga sa­de till de klo­ka: ’Ge oss av er ol­ja, våra fack­lor slock­nar.’ 9De klo­ka sva­ra­de: ’Den kan ald­rig räcka både till oss och till er. Gå i stället och köp hos dem som säljer ol­ja.’ 10Men me­dan de var bor­ta och köpte kom brud­gum­men. De som stod färdi­ga följ­de med ho­nom in till bröllops­fes­ten, och por­ten stäng­des. 11Ef­ter en stund kom de and­ra flic­kor­na och ro­pa­de: ’Her­re, her­re, öpp­na för oss!’ 12Men han sva­ra­de: ’San­ner­li­gen, jag känner er in­te.’ 13Håll er därför vak­na. Ni vet in­te när da­gen och tim­men är in­ne.

Joh 3:29

3 29Brud­gum är den som har bru­den. Brud­gum­mens vän, som står och hör på ho­nom, gläder sig åt brud­gum­mens röst. Den glädjen har nu bli­vit min helt och fullt.

<< Föregående 1 Nästa >>