Sök

Sökningen gav 3 träffar. Visar resultat 1 till 3.

<< Föregående 1 Nästa >>

Matt 4:25

4 25Och sto­ra ska­ror följ­de ho­nom, folk från Ga­li­leen och De­ka­po­lis, från Je­ru­sa­lem och Ju­deen och från and­ra si­dan Jor­dan.

Mark 5:20

5 20Då gick man­nen sin väg och lät al­la i De­ka­po­lis höra vad Je­sus ha­de gjort med ho­nom, och öve­rallt häpna­de man.

Mark 7:31

En döv man bo­tas

7 31Se­dan lämna­de han trak­ten kring Ty­ros och gick över Si­don till Ga­li­le­is­ka sjön, i De­ka­po­lis­området.

<< Föregående 1 Nästa >>