Sök

Sökningen gav 3 träffar. Visar resultat 1 till 3.

<< Föregående 1 Nästa >>

Matt 17:3

17 3Och de såg Mo­se och Elia stå och sam­ta­la med ho­nom.

Luk 4:25f

4 25Jag försäkrar: det fanns många änkor i Is­ra­el på Eli­as tid, när him­len in­te gav regn på tre och ett halvt år och det blev svår hung­ersnöd i he­la lan­det. 26Ändå sändes Elia in­te till någon av dem ut­an till en änka i Sa­re­fat nära Si­don.

Jak 5:17f

5 17Elia var en människa som vi, men när han bönföll Gud om att det in­te skul­le reg­na kom ing­et regn över lan­det på tre och ett halvt år. 18Se­dan bad han igen, och då gav him­len regn, och jor­den lät sin gröda växa.

<< Föregående 1 Nästa >>