Sök

Sökningen gav 2 träffar. Visar resultat 1 till 2.

<< Föregående 1 Nästa >>

Matt 14:2

14 2och han sa­de till si­na tjäna­re: ”Det är Jo­han­nes döpa­ren. Han har upp­stått från de döda, och därför kan såda­na kraf­ter ver­ka ge­nom ho­nom.”

Mark 5:30

5 30När Je­sus märk­te att det ha­de gått ut kraft från ho­nom vände han sig om i ho­pen och fråga­de: ”Vem rörde vid mi­na kläder?”

<< Föregående 1 Nästa >>