Sök

Sökningen gav 3 träffar. Visar resultat 1 till 3.

<< Föregående 1 Nästa >>

Matt 12:28

12 28Men om det är med Guds an­de jag dri­ver ut de­mo­ner­na, då har Guds ri­ke nått er.

Luk 4:14

Je­sus upp­träder i Ga­li­leen

4 14Med An­dens kraft in­om sig återvände Je­sus till Ga­li­leen, och ryk­tet om ho­nom spred sig i he­la trak­ten.

Luk 5:17

En lam man i Ka­far­naum bo­tas

5 17En dag höll han på att un­der­vi­sa, och där satt fa­ri­se­er och laglära­re, som ha­de kom­mit från varen­da by i Ga­li­leen och Ju­deen och från Je­ru­sa­lem. Och han ha­de Her­rens kraft så att han kun­de bo­ta.

<< Föregående 1 Nästa >>