Sök

Sökningen gav 3 träffar. Visar resultat 1 till 3.

<< Föregående 1 Nästa >>

Matt 11:14

11 14Ni må tro det el­ler in­te, han är Elia som skul­le kom­ma.

Matt 17:10-13

17 10Lärjung­ar­na fråga­de ho­nom: ”Vad me­nar då de skriftlärda med att Elia först måste kom­ma?” 11Han sva­ra­de: ”Visst skall Elia kom­ma och återställa allt. 12Men jag säger er att Elia re­dan har kom­mit, och de kände in­te igen ho­nom ut­an gjor­de med ho­nom som de vil­le. Så skall de också låta Människo­so­nen li­da.” 13Då förstod lärjung­ar­na att han ta­la­de om Jo­han­nes döpa­ren.

Luk 1:17

1 17Och han skall gå före ho­nom med Eli­as an­de och kraft, för att vända fäder­nas hjärtan till de­ras barn och ge de ohörsam­ma ett rättfärdigt sin­ne, så att Her­ren får ett folk som är be­rett.”

<< Föregående 1 Nästa >>