Sök

Sökningen gav 3 träffar. Visar resultat 1 till 3.

<< Föregående 1 Nästa >>

Luk 1:35

1 35Men äng­eln sva­ra­de hen­ne: ”He­lig an­de skall kom­ma över dig, och den Högs­tes kraft skall vi­la över dig. Därför skall bar­net kal­las he­ligt och Guds son.

Luk 4:14

Je­sus upp­träder i Ga­li­leen

4 14Med An­dens kraft in­om sig återvände Je­sus till Ga­li­leen, och ryk­tet om ho­nom spred sig i he­la trak­ten.

Luk 4:16-21

Je­sus i Na­sa­rets sy­na­go­ga

4 16Han kom till Na­sa­ret, där han ha­de växt upp, och på sab­ba­ten gick han till sy­na­go­gan, som han bru­ka­de. Han res­te sig för att läsa, 17och man gav ho­nom pro­fe­ten Je­sa­jas bok. När han öpp­na­de den fann han det ställe där det står skri­vet: 18Her­rens an­de är över mig, ty han har smort mig till att frambära ett glädje­bud till de fat­ti­ga. Han har sänt mig att förkun­na be­fri­el­se för de fång­na och syn för de blin­da, att ge de förtryck­ta fri­het 19och förkun­na ett nådens år från Her­ren. 20Han rul­la­de ihop boken och gav den till­ba­ka till tjäna­ren och sat­te sig. Al­la i sy­na­go­gan ha­de si­na blic­kar rik­ta­de mot ho­nom. 21Då börja­de han ta­la till dem och sa­de: ”I dag har det­ta skriftställe gått i upp­fyl­lel­se inför er som hör mig.”

<< Föregående 1 Nästa >>