Sök

Sökningen gav 3 träffar. Visar resultat 1 till 3.

<< Föregående 1 Nästa >>

Joh 7:39

7 39Det­ta sa­de han om An­den, som de som trod­de på ho­nom skul­le få. Ty ännu ha­de An­den in­te kom­mit, ef­tersom Je­sus ännu in­te ha­de bli­vit förhärli­gad.

Joh 12:23

12 23Och Je­sus sva­ra­de dem: ”Stun­den har kom­mit då Människo­so­nen skall förhärli­gas.

Joh 17:1-5

Ta­lets slut: Je­su förbön för dem som är hans

17 1Ef­ter att ha sagt det­ta lyf­te Je­sus blic­ken mot him­len och sa­de: ”Fa­der, stun­den har kom­mit. Förhärli­ga din son, så att So­nen kan förhärli­ga dig; 2du har gett ho­nom makt över al­la människor för att han skall ge evigt liv åt al­la dem som du har gett ho­nom. 3Och det­ta är det evi­ga li­vet: att de känner dig, den en­de san­ne Gu­den, och ho­nom som du har sänt, Je­sus Kristus. 4Jag har förhärli­gat dig här på jor­den ge­nom att full­bor­da det verk som du har gett mig att utföra. 5Förhärli­ga nu mig hos dig, fa­der, med den härlig­het jag ha­de hos dig in­nan värl­den var till.

<< Föregående 1 Nästa >>