Sök

Sökningen gav 2 träffar. Visar resultat 1 till 2.

<< Föregående 1 Nästa >>

Joh 3:19

3 19Och det­ta är do­men, att när lju­set kom in i värl­den, då äls­ka­de människor­na mörk­ret mer än lju­set, ef­tersom de­ras gärning­ar var on­da.

Joh 9:39

9 39Och Je­sus sa­de: ”Till en dom har jag kom­mit hit till värl­den, för att de som in­te ser skall se och de som ser skall bli blin­da.”

<< Föregående 1 Nästa >>