Sök

Sökningen gav 3 träffar. Visar resultat 1 till 3.

<< Föregående 1 Nästa >>

Joh 13:16

13 16San­ner­li­gen, jag säger er: en tjäna­re är in­te förmer än sin her­re, och en budbära­re in­te förmer än den som har sänt ho­nom.

2 Kor 8:23

8 23Ti­tus är min kam­rat och hjälper mig i mitt ar­be­te för er, och våra bröder är försam­ling­ar­nas sände­bud och en he­der för Kristus.

Fil 2:25

2 25Jag har emel­ler­tid fun­nit det nödvändigt att skic­ka vår bro­der Epafro­di­tos till er, min med­ar­be­ta­re och medkämpe som ni sände hit för att han skul­le hjälpa mig med det jag behövde.

<< Föregående 1 Nästa >>