Sök

Sökningen gav 2 träffar. Visar resultat 1 till 2.

<< Föregående 1 Nästa >>

Jer 7:18

7 18Bar­nen sam­lar ved, fäder­na tänder eld och kvin­nor­na knådar deg för att ba­ka of­ferka­kor åt Himladrott­ning­en, och de ut­gju­ter dryc­kesof­fer åt and­ra gu­dar för att förtre­ta mig.

Jer 44:17f

44 17Vi tänker göra som vi har sagt: tända of­fer­eld åt Himladrott­ning­en och ut­gju­ta dryc­kesof­fer åt hen­ne så som vi gjor­de förr, vi och våra fäder, våra kung­ar och stormän, i Ju­das städer och på Je­ru­sa­lems ga­tor. Då kun­de vi äta oss mätta, vi ha­de det bra och drab­ba­des in­te av någon olyc­ka. 18Men se­dan vi slu­ta­de med att tända of­fer­eld åt Himladrott­ning­en och ut­gju­ta dryc­kesof­fer åt hen­ne har vi li­dit brist på allt, och vi har fal­lit of­fer för svärd och för svält.”

<< Föregående 1 Nästa >>