Sök

Sökningen gav 2 träffar. Visar resultat 1 till 2.

<< Föregående 1 Nästa >>

Esr 7:6

7 6Den­ne Es­ra återvände från Ba­by­lon. Han var skriftlärd och myc­ket kun­nig i Mo­ses lag, den som Her­ren, Is­ra­els Gud, ha­de gi­vit. Kung­en lät ho­nom få allt vad han begärde, ef­tersom Her­ren, hans Gud, höll sin hand över ho­nom.

Esr 7:10f

7 10Es­ra ha­de vigt sitt liv åt att stu­de­ra Her­rens lag, att följa den och att un­der­vi­sa Is­ra­el i lag och rätt.

Brev från kung Ar­tax­erx­es till Es­ra

11Det följan­de är en av­skrift av den skri­vel­se som kung Ar­tax­erx­es gav åt prästen Es­ra, den skriftlärde, sak­kun­nig i de bud och stad­gar som Her­ren ha­de gett Is­ra­el:

<< Föregående 1 Nästa >>