Sök

Sökningen gav 4 träffar. Visar resultat 1 till 4.

<< Föregående 1 Nästa >>

Dom 2:13

2 13När is­ra­e­li­ter­na över­gav Her­ren och i stället dyr­ka­de Baal och astarte­gu­din­nor­na

Dom 10:6

Am­mo­ni­ter­na an­fal­ler Is­ra­el

10 6Is­ra­e­li­ter­na gjor­de åter det som var ont i Her­rens ögon: de dyr­ka­de baals­gu­dar­na och astarte­gu­din­nor­na, ara­me­er­nas, si­do­ni­er­nas, mo­a­bi­ter­nas, am­mo­ni­ter­nas och fi­lis­te­er­nas gu­dar. De över­gav Her­ren och dyr­ka­de in­te läng­re ho­nom.

1 Sam 7:3f

7 3och Samu­el sa­de till dem: ”Om ni på all­var vill vända om till Her­ren måste ni göra er av med de främman­de gu­dar­na och astarte­gu­din­nor­na. Håll er av he­la ert hjärta till Her­ren och dyr­ka ho­nom, ing­en an­nan. Då skall han rädda er ur fi­lis­te­er­nas våld.” 4Is­ra­e­li­ter­na gjor­de sig då av med baals­gu­dar­na och astarte­gu­din­nor­na och till­bad en­dast Her­ren.

1 Sam 12:10

12 10Då ro­pa­de de till Her­ren: Vi har syn­dat, vi har över­gett Her­ren och dyr­kat baals­gu­dar­na och astarte­gu­din­nor­na. Rädda oss från våra fi­en­der, så skall vi dyr­ka dig.

<< Föregående 1 Nästa >>