Sök

Sökningen gav 2 träffar. Visar resultat 1 till 2.

<< Föregående 1 Nästa >>

Dom 14:6

14 6Då föll Her­rens an­de över ho­nom, och han slet le­jo­net i styc­ken med blot­ta händer­na, som om det va­rit en kil­ling. Men han berätta­de in­te för si­na föräld­rar vad han ha­de gjort

Dom 15:14

15 14När han kom fram till Le­chi, där fi­lis­te­er­na kom emot ho­nom un­der höga rop, föll Her­rens an­de över ho­nom. Re­pen om hans ar­mar blev nu som sved­da lin­trådar, och bo­jor­na gled av hans händer.

<< Föregående 1 Nästa >>