Sök

Sökningen gav 3 träffar. Visar resultat 1 till 3.

<< Föregående 1 Nästa >>

Dom 1:16

1 16Ätt­ling­ar­na till den ke­nit som var svärfar till Mo­se ha­de följt med ju­de­er­na när de drog ut från Palm­sta­den mot Ju­da öken, i Ne­gev nära Arad. Där slog de sig ner bland ama­le­ki­ter­na.

Dom 4:11

4 11Ke­ni­ten He­ver ha­de flyt­tat bort från de and­ra ke­ni­ter­na, ätt­ling­ar­na till Mo­ses svärfar Hovav, och ha­de nu satt upp si­na tält ända fram till Be­saa­nan­nims te­re­bint i närhe­ten av Ke­desh.

1 Sam 15:6

15 6Han upp­ma­na­de ke­ni­ter­na att dra sig bort och lämna ama­le­ki­ter­na: ”Jag vill in­te utro­ta er till­sam­mans med dem. Ni be­hand­la­de ju is­ra­e­li­ter­na som vänner, då de var på väg från Egyp­ten.” Ke­ni­ter­na drog sig då bort,

<< Föregående 1 Nästa >>