Sök

Sökningen gav 2 träffar. Visar resultat 1 till 2.

<< Föregående 1 Nästa >>

Apg 8:12

8 12Men när de ha­de börjat tro på Fi­lip­pos och hans bud­skap om Guds ri­ke och Je­su Kristi namn lät de döpa sig, både män och kvin­nor.

Apg 9:15

9 15Men Her­ren sa­de till ho­nom: ”Gå, ho­nom har jag ut­valt till mitt red­skap. Han skall föra ut mitt namn till hed­ning­ar och kung­ar och Is­ra­els folk,

<< Föregående 1 Nästa >>