Sök

Sökningen gav 3 träffar. Visar resultat 1 till 3.

<< Föregående 1 Nästa >>

Apg 10:19

10 19Petrus fun­de­ra­de ännu över sy­nen, då An­den sa­de till ho­nom: ”Här är tre män som söker dig.

Apg 10:44-48

10 44Me­dan Petrus ännu ta­la­de föll den he­li­ga an­den över al­la som hörde hans ord. 45De omvända ju­dar som ha­de följt med Petrus häpna­de över att den he­li­ga an­dens gåva blev ut­gju­ten också över hed­ning­ar­na; 46de hörde hur des­sa ta­la­de med tung­or och pri­sa­de Gud. 47Då fråga­de Petrus: ”Vem kan hind­ra att de blir döpta med vat­ten, när de har ta­git emot den he­li­ga an­den all­de­les som vi?” 48Och han sa­de till att de skul­le döpas i Je­su Kristi namn. Se­dan bad de ho­nom stan­na några da­gar.

Apg 15:28

15 28Den he­li­ga an­den och vi har be­slu­tat att in­te lägga någon börda på er utöver följan­de oef­ter­giv­li­ga krav:

<< Föregående 1 Nästa >>