Sök

Sökningen gav 5 träffar. Visar resultat 1 till 5.

<< Föregående 1 Nästa >>

5 Mos 28:10

28 10Al­la jor­dens folk skall bli varse att Her­rens namn har ut­ro­pats över dig, och de skall fruk­ta dig.

Jer 7:10

7 10och se­dan träda fram inför mig i det­ta hus, som mitt namn är ut­ro­pat över, och säga ”Vi är rädda­de”, och se­dan fortsätta med al­la des­sa vid­rig­he­ter?

Jer 14:9
14 9Varför står du lam­sla­gen,
lik en kämpe som in­te kan seg­ra?
Du finns ju mitt ibland oss, Her­re,
och ditt namn är ut­ro­pat över oss,
över­ge oss in­te!
Dan 9:18

9 18Min Gud, vänd ditt öra hit och hör, öpp­na di­na ögon och se förödel­sen som drab­bat oss och den stad över vil­ken ditt namn har ut­ro­pats. Vi li­tar in­te till vår egen rättfärdig­het när vi kom­mer inför dig med våra böner, ut­an till din sto­ra barmhärtig­het.

Am 9:12

9 12så att de kan lägga un­der sig vad som är kvar av Edom och al­la de folk över vil­ka mitt namn har ut­ro­pats, säger Her­ren, som utför det­ta.

<< Föregående 1 Nästa >>