Sök

Sökningen gav 2 träffar. Visar resultat 1 till 2.

<< Föregående 1 Nästa >>

5 Mos 12:10f

12 10När ni har gått över Jor­dan och sla­git er ner i det land som Her­ren, er Gud, vill göra till ert, och när ni har fått ro för al­la fi­en­der runt om­kring och le­ver tryggt, 11skall Her­ren, er Gud, välja ut en plats där han vill låta sitt namn bo. Dit skall ni föra allt jag ålägger er: era brännof­fer och slak­tof­fer, era ti­on­den och of­fergärder, lik­som al­la de ut­val­da löfte­sof­fer ni vill ge åt Her­ren.

1 Kung 8:16

8 16Allt­se­dan jag förde mitt folk Is­ra­el ut ur Egyp­ten har jag in­te bland Is­ra­els stam­mar ut­valt någon stad för att i den byg­ga ett hus, där mitt namn skul­le va­ra, och jag har in­te ut­valt någon man att va­ra furs­te över mitt folk Is­ra­el. Men nu har jag ut­valt Je­ru­sa­lem för att mitt namn skall va­ra där, och jag har ut­valt Da­vid att härs­ka över mitt folk Is­ra­el. –

<< Föregående 1 Nästa >>