Sök

Sökningen gav 2 träffar. Visar resultat 1 till 2.

<< Föregående 1 Nästa >>

4 Mos 7:89

Her­rens röst i up­pen­ba­rel­setältet

7 89När Mo­se gick in i up­pen­ba­rel­setältet för att ta­la med Her­ren hörde han rösten ta­la till sig från plat­sen ovanför loc­ket på förbunds­teck­nets ark, mel­lan de två ke­ru­ber­na. Där ta­la­de han till ho­nom.

3 Mos 9:23

9 23Mo­se och Aron gick in i up­pen­ba­rel­setältet, och när de kom ut igen välsig­na­de de fol­ket. Då vi­sa­de sig Her­rens härlig­het för he­la fol­ket.

<< Föregående 1 Nästa >>