Sök

Sökningen gav 5 träffar. Visar resultat 1 till 5.

<< Föregående 1 Nästa >>

4 Mos 27:4

27 4Måste vår fars namn ut­plånas ur hans släkt, därför att han in­te ha­de någon son? Låt oss få mark att äga lik­som vår fars man­li­ga släkting­ar.”

2 Sam 14:7

14 7Och nu är he­la släkten över mig och säger: ’Lämna ut bro­dermörda­ren, så att vi får döda ho­nom för att han tog li­vet av sin bror. Så blir vi av med ar­ving­en.’ De vill släcka den sista gnis­tan av hopp för mig och beröva min ma­ke namn och ef­ter­kom­man­de på jor­den.”

2 Sam 18:18

18 18Ab­sa­lom ha­de me­dan han lev­de låtit re­sa en stod åt sig i Kung­a­da­len. ”Jag har ju ing­en son som kan föra mitt namn vi­da­re”, sa­de han. Därför gav han sitt namn åt min­nes­ste­nen; ännu i den­na dag he­ter den Ab­sa­loms pe­la­re.

Rut 4:5

4 5Bo­as fort­sat­te: ”Sam­ti­digt som du av Noo­mi över­tar jor­den, över­tar du också Rut, den mo­a­bi­tis­ka änkan, så att den dödes namn be­va­ras på hans egen­dom.”

Syr 30:4
30 4När fa­dern har dött är det som om han in­te var död,
ty han lämnar kvar en som är hans av­bild.

<< Föregående 1 Nästa >>