Sök

Sökningen gav 2 träffar. Visar resultat 1 till 2.

<< Föregående 1 Nästa >>

4 Mos 26:29

26 29Ma­nas­ses ätt­ling­ar var Ma­kir och ma­ki­ri­ter­nas släkt. Ma­kir blev far till Gi­le­ad; från den­ne härstam­ma­de gi­le­a­di­ter­nas släkt.

4 Mos 36:1

Kvinn­li­ga arv­ta­ga­res gif­termål

36 1Fa­mil­jeöver­hu­vu­de­na i gi­le­a­di­ter­nas släkt trädde nu fram. Gi­le­ad var son till Ma­kir, son till Ma­nas­se; gi­le­a­di­ter­na var alltså en av Jo­sefs söners släkter. De kom med sitt ären­de till Mo­se och hövding­ar­na, is­ra­e­li­ter­nas fa­mil­jeöver­hu­vu­den,

<< Föregående 1 Nästa >>