Sök

Sökningen gav 2 träffar. Visar resultat 1 till 2.

<< Föregående 1 Nästa >>

3 Mos 24:11

24 11och so­nen till den is­ra­e­li­tis­ka kvin­nan smäda­de Nam­net och förban­na­de det. Man förde ho­nom till Mo­se. Hans mor het­te Shelo­mit, dot­ter till Div­ri av Dans stam.

3 Mos 24:16

24 16Var och en som smädar Her­rens namn skall straf­fas med döden, he­la me­nig­he­ten skall ste­na ho­nom. Den som smädar Nam­net, han må va­ra in­vand­ra­re el­ler infödd, skall dödas.

<< Föregående 1 Nästa >>