Sök

Sökningen gav 5 träffar. Visar resultat 1 till 5.

<< Föregående 1 Nästa >>

3 Mos 18:21

18 21Du får in­te överlämna något av di­na barn till Mo­lok. Du får in­te van­hel­ga din Guds namn; jag är Her­ren.

Ords 30:9
30 9gör mig var­ken så mätt att jag förne­kar dig
och säger: ”Vem är Her­ren?”
el­ler så ut­blot­tad att jag stjäl
och kränker min Guds namn.
Hes 20:39

20 39Så säger Her­ren Gud: Is­ra­e­li­ter, ni måste al­la förstöra era av­gu­da­bil­der. Om ni in­te ly­der mig kom­mer jag att vred­gas. Mitt he­li­ga namn får ni in­te läng­re vanära med era of­fergåvor och era av­gu­da­bil­der.

Hes 43:7

43 7Rösten sa­de: ”Människa! På den­na plats skall min tron stå och mi­na fötter vi­la. Här skall jag för all fram­tid bo hos Is­ra­els folk. Ald­rig mer skall is­ra­e­li­ter­na, var­ken de el­ler de­ras kung­ar, ore­na mitt he­li­ga namn med sitt ho­ran­de el­ler med si­na döda kung­ars krop­par.

Am 2:7
2 7De tram­par ner de sva­ga
och skuf­far un­dan de hjälplösa.
Far och son går till sam­ma kvin­na.
Så vanärar de mitt he­li­ga namn.

<< Föregående 1 Nästa >>