Sök

Sökningen gav 3 träffar. Visar resultat 1 till 3.

<< Föregående 1 Nästa >>

2 Mos 29:35

29 35Så skall du göra med Aron och hans söner, all­de­les som jag har be­fallt dig. Sju da­gar skall prästvig­ning­en va­ra.

2 Mos 29:37

29 37Sju da­gar skall du utföra so­nings­ri­ten för al­ta­ret och hel­ga det. Då blir al­ta­ret höghe­ligt; all­ting som kom­mer i beröring med al­ta­ret får del av dess he­lig­het.

3 Mos 14:7f

14 7Sju gång­er skall han stänka på den som skall förkla­ras ren från spetäls­kan. Däref­ter skall han förkla­ra ho­nom ren, och se­dan skall han låta den le­van­de fågeln fly­ga sin väg, ut i det fria. 8Den re­na­de skall tvätta si­na kläder, ra­ka av allt håret och ba­da. Så blir han ren och får se­dan kom­ma in i lägret. Men han skall stan­na ut­anför sitt tält i sju da­gar.

<< Föregående 1 Nästa >>