Sök

Sökningen gav 2 träffar. Visar resultat 1 till 2.

<< Föregående 1 Nästa >>

2 Mos 23:15

23 15Det osy­ra­de brödets högtid skall du fi­ra. Då skall du äta osy­rat bröd i sju da­gar, så som jag har be­fallt dig, på den bestämda ti­den i måna­den aviv, ty det var då du drog ut ur Egyp­ten. Ing­en skall träda fram inför mig med tom­ma händer.

3 Mos 23:36

23 36Un­der sju da­gar skall ni off­ra el­dof­fer åt Her­ren, och på den åtton­de da­gen skall ni hålla en he­lig sam­man­komst och off­ra el­dof­fer åt Her­ren. Då är det en högtids­sam­ling, och ni får in­te utföra några syss­lor.

<< Föregående 1 Nästa >>