Sök

Sökningen gav 3 träffar. Visar resultat 1 till 3.

<< Föregående 1 Nästa >>

2 Kung 2:16

2 16”Her­re”, sa­de de, ”vi har fem­tio duk­ti­ga kar­lar här, låt dem gå ut och le­ta ef­ter din mästa­re. Kanske har Her­rens an­de bu­rit i väg ho­nom och kas­tat ho­nom på ett berg el­ler i en dal någon­stans.” – ”Nej, skic­ka ing­en”, sa­de Elisha,

Hes 8:3

8 3Han sträck­te ut något som såg ut som en hand och grep mig i håret. En an­de­kraft lyf­te mig upp mel­lan him­mel och jord, och i en syn från Gud fördes jag till Je­ru­sa­lem, fram till öpp­ning­en i den in­re por­ten, den som vet­ter mot norr. Det är där den bild står som väcker Her­rens svart­sju­ka vre­de.

Till Dan C:36

C 36Men Her­rens äng­el la­de han­den på hans hjässa, lyf­te ho­nom i håret och förde ho­nom i sin an­des storm­vind till Ba­by­lon och sat­te ner ho­nom vid gro­pen.

<< Föregående 1 Nästa >>