Sök

Sökningen gav 3 träffar. Visar resultat 1 till 3.

<< Föregående 1 Nästa >>

2 Krön 6:33

6 33lyss­na då i him­len, där du tro­nar, och gör det som han ber dig om. Då skall al­la jor­dens folk lära känna ditt namn och fruk­ta dig, så som ditt folk Is­ra­el gör, och förstå att det­ta hus som jag har byggt är hel­gat åt ditt namn.

Joel 2:32
2 32Men var och en som åkal­lar Her­rens namn
skall bli räddad.
På Si­ons berg skall fin­nas en sko­nad ska­ra,
så som Her­ren har lo­vat,
i Je­ru­sa­lem skall några över­le­va,
så som Her­ren bestämt.
Ps 69:31
69 31Jag vill pri­sa Guds namn med sång
och tac­ka och lo­va ho­nom.

<< Föregående 1 Nästa >>