Sök

Sökningen gav 2 träffar. Visar resultat 1 till 2.

<< Föregående 1 Nästa >>

2 Kor 11:2

11 2Jag va­kar över er li­ka svart­sjukt som Gud, jag har ju tro­lo­vat er med en en­da man, Kristus, och vill överlämna en ren jung­fru till ho­nom.

Ef 5:23-32

5 23Ty en man är sin hust­rus hu­vud lik­som Kristus är kyr­kans hu­vud – han som också är frälsa­re för den­na sin kropp. 24Och lik­som kyr­kan un­der­ord­nar sig Kristus, så skall också kvin­nor­na i allt un­der­ord­na sig si­na män.

25Ni män, äls­ka era hust­rur så som Kristus har äls­kat kyr­kan och utlämnat sig själv för den 26för att hel­ga den ge­nom re­nings­ba­det i vat­ten och ge­nom do­por­det. 27Ty han vil­le själv låta kyr­kan träda fram till sig i härlig­het ut­an mins­ta fläck el­ler skrynk­la; he­lig och fel­fri skul­le den va­ra. 28På sam­ma sätt är också man­nen skyl­dig att äls­ka sin hust­ru som sin egen kropp. Den som äls­kar sin hust­ru äls­kar sig själv, 29ty ing­en har någon­sin av­skytt sin egen kropp, ut­an man ger den näring och sköter om den så som Kristus gör med kyr­kan – 30vi är ju de­lar­na som bil­dar hans kropp. 31Därför skall en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hust­ru, och de två skall bli ett. 32Det­ta rym­mer en stor hem­lig­het, här låter jag det syf­ta på Kristus och kyr­kan.

<< Föregående 1 Nästa >>