Sök

Sökningen gav 2 träffar. Visar resultat 1 till 2.

<< Föregående 1 Nästa >>

1 Sam 16:14

Da­vid i tjänst hos Saul

16 14Men Her­rens an­de ha­de över­gett Saul, och han plåga­des av en ond an­de som Her­ren sänt.

1 Kung 22:22

22 22och an­den sva­ra­de: Jag går dit och ta­lar som en lögnens an­de ge­nom al­la hans pro­fe­ter. Her­ren sa­de: Förled ho­nom du, du kom­mer att lyc­kas. Gå och gör som du sagt. –

<< Föregående 1 Nästa >>