Sök

Sökningen gav 7 träffar. Visar resultat 1 till 7.

<< Föregående 1 Nästa >>

1 Mos 6:2

6 2såg gu­daväsen­de­na att människor­nas dött­rar var vack­ra, och dem de tyck­te bäst om tog de till hust­rur.

Job 1:6

1 6En dag när gu­dasöner­na trädde fram inför Her­ren var också An­kla­ga­ren med bland dem.

Job 2:1

2 1En dag när gu­dasöner­na trädde fram inför Her­ren var också An­kla­ga­ren med bland dem.

Job 38:7
38 7me­dan al­la mor­go­nens stjärnor sjöng
och gu­dasöner­na jubla­de?
Ps 29:1

Psalm 29

29 1En psalm av Da­vid.

Ära Her­ren, ni gu­dasöner,
ära Her­rens ma­jestät,
Ps 89:7
89 7Ty vem i skyn kan mäta sig med Her­ren,
vem av gu­dasöner­na är Her­rens li­ke?
Dan 3:25

3 25”Men nu”, sa­de han, ”ser jag fy­ra män fritt gå om­kring mitt i el­den, helt oskad­da, och den fjärde lik­nar ett gu­daväsen.”

<< Föregående 1 Nästa >>