Sök

Sökningen gav 8 träffar. Visar resultat 1 till 8.

<< Föregående 1 Nästa >>

1 Mos 4:15

4 15Her­ren sva­ra­de ho­nom: ”Jag lo­var att Ka­in skall bli hämnad sju gång­er om, om någon dödar ho­nom.” Och Her­ren sat­te ett tec­ken på Ka­in, för att han in­te skul­le bli dräpt av vem som helst som mötte ho­nom.

1 Mos 4:24
4 24Ka­in blir hämnad sju gång­er om,
Le­mek sjut­tio­sju.”
Jos 6:4

6 4Sju präster skall bära sju vädurs­horn framför ar­ken. Den sjun­de da­gen skall ni tåga sju varv runt sta­den, och präster­na skall stöta i hor­nen.

2 Kung 5:10

5 10Elisha skic­ka­de ut en man till ho­nom med den­na upp­ma­ning: ”Far ner till Jor­dan och ba­da sju gång­er i flo­den, så skall din hud läkas och du bli re­nad.”

2 Kung 5:14

5 14Naa­man for då ner och dop­pa­de sig sju gång­er i Jor­dan, som guds­man­nen ha­de sagt. Då läktes hans hud och blev som ett barns, och han var ren.

Ps 12:7
12 7Her­rens ord är re­na ord,
sil­ver re­nat i de­geln, guld sju gång­er lutt­rat.
Ps 119:164
119 164Sju gång­er om da­gen pri­sar jag dig
för di­na rättfärdi­ga la­gar.
Matt 18:21f

Om förlåtel­se. Den obarmhärti­ge med­tjäna­ren

18 21Då kom Petrus fram till ho­nom och sa­de: ”Her­re, hur många gång­er skall min bro­der kun­na göra orätt mot mig och ändå få förlåtel­se av mig? Så myc­ket som sju gång­er?” 22Je­sus sva­ra­de: ”Jag säger dig: in­te sju gång­er ut­an sjut­tio­sju gång­er.

<< Föregående 1 Nästa >>