Sök

Sökningen gav 2 träffar. Visar resultat 1 till 2.

<< Föregående 1 Nästa >>

1 Mos 32:29

32 29Ja­kob bad ho­nom: ”Låt mig få ve­ta ditt namn.” Han sva­ra­de: ”Varför frågar du mig om mitt namn?” Och han välsig­na­de ho­nom där.

Dom 13:18

13 18Her­rens äng­el sa­de: ”Varför frågar du vad jag he­ter? Mitt namn är ofatt­bart.”

<< Föregående 1 Nästa >>