Sök

Sökningen gav 3 träffar. Visar resultat 1 till 3.

<< Föregående 1 Nästa >>

1 Mack 7:12

7 12En grupp skriftlärda sam­la­des emel­ler­tid och gick till Al­ki­mos och Bakchi­des för att försöka få en rätt­vis uppgörel­se till stånd.

2 Mack 6:18

Ela­sars mar­tyrdöd

6 18En av de mest fram­ståen­de skriftlärda var Ela­sar, en man i hög ålder med ädla an­lets­drag. Ho­nom tving­a­de man att öpp­na mun­nen för att äta svinkött.

2 Mack 14:37f

Ra­sis död

14 37En man vid namn Ra­sis, som tillhörde de älds­te i Je­ru­sa­lem, blev an­gi­ven för Ni­ka­nor. Han var si­na landsmäns vän och ha­de myc­ket gott ryk­te; hans god­het ha­de gett ho­nom äre­nam­net ”ju­dar­nas far”. 38Ti­di­ga­re, un­der oe­nig­he­tens tid, ha­de han fällt ut­slag i frågor om ju­den­do­men och oavlåtligt sat­sat kropp och själ för dess sak.

<< Föregående 1 Nästa >>