Sök

Sökningen gav 3 träffar. Visar resultat 1 till 3.

<< Föregående 1 Nästa >>

1 Kung 6:1

Sa­lo­mo byg­ger temp­let

6 1Un­der det fy­ra­hund­raåttion­de året ef­ter is­ra­e­li­ter­nas uttåg ur Egyp­ten, det fjärde året av Sa­lo­mos re­ge­ring i Is­ra­el, i måna­den siv, som är den and­ra måna­den, börja­de Sa­lo­mo byg­ga Her­rens hus.

Est 8:9

8 9Då, den tju­gotred­je da­gen i årets tred­je månad, måna­den si­van, in­kal­la­des kung­ens sek­re­te­ra­re. Helt ef­ter Mor­do­kajs an­vis­ning­ar av­fat­ta­des en skri­vel­se till ju­dar­na, lik­som till satra­per­na, ståthållar­na och furs­tar­na i pro­vin­ser­na från In­di­en till Kush, 127 pro­vin­ser, till var­je pro­vins med dess egen skrift och till var­je folk på dess eget språk, också till ju­dar­na med de­ras egen skrift och på de­ras eget språk.

Sak 1:7

Förs­ta sy­nen: ryt­tar­na

1 7På tju­gofjärde da­gen i elf­te måna­den, dvs. måna­den she­vat, av Da­rei­os and­ra re­ge­ringsår kom Her­rens ord till pro­fe­ten Sa­kar­ja, son till Be­rek­ja, son till Id­do:

<< Föregående 1 Nästa >>