Sök

Sökningen gav 2 träffar. Visar resultat 1 till 2.

<< Föregående 1 Nästa >>

1 Kung 22:3

22 3Den­ne ha­de sagt till si­na rådgi­va­re: ”Ni har väl in­te glömt att Ra­mot i Gi­le­ad tillhör oss? Och ändå gör vi ingen­ting för att ta sta­den från ara­me­er­kung­en!”

2 Kung 9:14

Je­hu drar in i Jis­re­el. Jo­ram, Ac­ha­sja och Ise­bel dödas

9 14Så ställ­de sig Je­hu, son till Jos­ha­fat, Nims­his son, i spet­sen för sam­man­svärj­ning­en mot Jo­ram.

Jo­ram och he­la den is­ra­e­li­tis­ka hären ha­de le­gat i Ra­mot i Gi­le­ad och försva­rat sta­den mot Ha­sael, ara­me­er­nas kung.

<< Föregående 1 Nästa >>