Sök

Sökningen gav 3 träffar. Visar resultat 1 till 3.

<< Föregående 1 Nästa >>

1 Kung 11:5

11 5Han till­bad Astar­te, fe­niki­er­nas gu­din­na, och Mil­kom, am­mo­ni­ter­nas vid­rig­het.

1 Kung 11:33

11 33Det­ta sker därför att de över­gav mig och till­bad Astar­te, fe­niki­er­nas gu­din­na, och Ke­mosh, Mo­abs gud, och Mil­kom, am­mo­ni­ter­nas gud. De vand­ra­de in­te mi­na vägar och gjor­de in­te det som var rätt i mi­na ögon; mi­na stad­gar och bud höll de in­te så som hans far Da­vid gjor­de.

2 Kung 23:13

23 13Öster om Je­ru­sa­lem, söder om Fördärvets berg, skända­de han de of­fer­plat­ser som Is­ra­els kung Sa­lo­mo ha­de låtit inrätta åt Astar­te, Si­dons vid­rig­het, åt Ke­mosh, mo­a­bi­ter­nas vid­rig­het, och åt Mil­kom, am­mo­ni­ter­nas skänd­li­ge gud.

<< Föregående 1 Nästa >>