Sök

Sökningen gav 2 träffar. Visar resultat 1 till 2.

<< Föregående 1 Nästa >>

Syr 48:22
48 22Ty Hiskia gjor­de det som be­ha­gar Her­ren
och följ­de orubb­ligt sin fa­der Da­vids väg.
Den som led­de ho­nom var Je­sa­ja,
den sto­re pro­fe­ten, osvik­lig i si­na sy­ner.
Syr 49:6-10
49 6som brände hans ut­val­da tem­pel­stad
och gjor­de dess ga­tor till öde­mark.
Det sked­de ge­nom Je­re­mia, 7ty han blev förföljd,
han som i mo­der­li­vet hel­gats till pro­fet,
till att ryc­ka upp, förgöra och förstöra
men också till att byg­ga upp och plan­te­ra.

Fång­en­ska­pen och Je­ru­sa­lems återupprättan­de

8He­se­ki­el fick i en syn se Her­rens härlig­het;
den vi­sa­de sig för ho­nom på ke­rub­vag­nen.
9Han ho­ta­de fi­en­der­na med slag­regn
men lo­va­de välgång åt dem som levt rättfärdigt.
10De tolv pro­fe­ter­nas ben må skju­ta skott ur gra­ven!
Ty de ingav Ja­kob nytt mod
och ett fast hopp som blev fol­kets rädd­ning.

<< Föregående 1 Nästa >>