Sök

Sökningen gav 2 träffar. Visar resultat 1 till 2.

<< Föregående 1 Nästa >>

Dan 3:25

3 25”Men nu”, sa­de han, ”ser jag fy­ra män fritt gå om­kring mitt i el­den, helt oskad­da, och den fjärde lik­nar ett gu­daväsen.”

Dan 3:28

3 28Då ut­brast Ne­bu­kad­nes­sar: ”Välsig­nad är Shadraks, Mes­haks och Aved-Ne­gos Gud, han som har sänt sin äng­el och räddat si­na tjäna­re! De sat­te sin lit till ho­nom, trot­sa­de kung­ens be­fall­ning och våga­de si­na liv hell­re än att dyr­ka el­ler till­be någon an­nan gud än sin egen.

<< Föregående 1 Nästa >>