Sök

Sökningen gav 2 träffar. Visar resultat 1 till 2.

<< Föregående 1 Nästa >>

1 Mos 6:1-4

Jättar­na

6 1När människor­na nu börja­de bli tal­ri­ka på jor­den och dött­rar föddes åt dem, 2såg gu­daväsen­de­na att människor­nas dött­rar var vack­ra, och dem de tyck­te bäst om tog de till hust­rur. 3Då sa­de Her­ren: ”Min livs­an­de skall in­te bli kvar i människan för all­tid – hon är dock av kött. Hen­nes livs­tid skall va­ra 120 år.”

4På den ti­den – och även se­na­re – när gu­daväsen­de­na låg med människor­nas dött­rar och fick barn med dem, fanns det jättar på jor­den. Det­ta var ur­ti­dens hjältar, och de­ras ryk­te var stort.

Ps 82

Psalm 82

82 1En psalm av Asaf.

Gud står i gu­daförsam­ling­en,
i gu­dar­nas krets håller han dom.
2”Hur länge skall ni döma orättfärdigt
och ta par­ti för de skyl­di­ga?
3Ge de sva­ga och fa­derlösa de­ras rätt,
låt de hjälplösa och fat­ti­ga få rätt­vi­sa,
4rädda de ar­ma och sva­ga,
be­fria dem ur de on­das våld!
5De vet ingen­ting, förstår ingen­ting,
de vand­rar i mörker.
Jor­dens grund­va­lar vack­lar.
6Jag säger: Ni är gu­dar,
al­la är ni den Högs­tes söner,
7men ni skall dö som människor dör
och fal­la som furs­tar fal­ler.”
8Gud, grip in, håll dom över jor­den,
ty al­la folk är din egen­dom.

<< Föregående 1 Nästa >>