Medlemmar

Kontaktuppgifter och forskningsinriktning för medlemmarna i Akademi för bibelvetenskap (i bokstavsordning).

 

Greger Andersson

Lärare i Gamla testamentet

Säte: Örebro Missionskola

E-post: greger.andersson@efk.se

Hemsida: länk 

 

Lennart Boström

Teologie doktor och lärare i Gamla testamentet

Forskning: Gamla testamentets teologi, psalmer, vishet i Gamla testamentet

Säte: Örebro Teologiska Högskola

E-post: lennart.bostrom@efk.se

Hemsida: länk 

 

Samuel Byrskog

Professor i Nya testamentets exegetik

Säte: Lunds universitet

E-post: Samuel.Byrskog@teol.lu.se

Hemsida: länk 

 

Göran Eidevall

Professor i bibelvetenskap, särskilt Gamla testamentets exegetik

Forskning: Profetism, offer, metaforik, retorik, gudsbilder och fiendebilder

Säte: Uppsala universitet

E-post: goran.eidevall@teol.uu.se

Hemsida: länk 

 

Anders Ekenberg

Professor i Teologi

Säte: Newmaninstitutet

E-post: anders.ekenberg@newman.se

Hemsida: länk 

 

LarsOlov Eriksson

Docent i exegetisk teologi

Säte: Johannelunds telogiska högskola

E-post: larsolov.eriksson@efs.svenskakyrkan.se

Hemsida: länk 

 

Tord Fornberg

Docent i Nya testamentets exegetik

Säte: Uppsala Universitet (emeritus)

E-post: tord.fornberg@telia.com

 

Anders Gerdmar

Teologie doktor och Docent i Nya testamentets exegetik vid Uppsala universitet

Forskning: Anders Gerdmars forskning är inriktad på Nya testamentets judiska bakgrund, nytestamentlig metodologi samt bibelvetenskap och antisemitism. Han skriver också artiklar och böcker i pastorala ämnen.

Säte: Livets ord Theological Seminary

E-post: anders.gerdmar@loteol.se

Hemsida: länk 

 

Camilla von Heijne

Teologie doktor i Gamla testamentets exegetik och lektor i bibelvetenskap

 Forskning: Bibelns tolkningshistoria, har skrivit om Isaks bindande i Genesis 22 och begreppet ”Herrens Ängel” i tidiga judiska tolkningar av Genesis. Arbetar just nu med en artikel om relationen mellan ”Guds söner” och ”människornas döttrar” i Genesis 6.

Säte: Ersta Sköndal Högskola, Stockholm

E-post: Camilla.VonHeijne@esh.se

 

Jonas Holmstrand

Docent i Nya testamentets exegetik, universitetslektor

Säte: Uppsala universitet

E-post: jonas.holmstrand@teol.uu.se

Hemsida: länk

 

Tobias Hägerland

Teologie doktor och forskare i Nya testamentets exegetik

Forskning: Tobias Hägerlands forskning är inriktad på den historiske Jesus, men han har också forskat om Johannesevangeliet och om Nya testamentets användning av Gamla testamentet och av tidigjudisk litteratur.

Säte: Lunds universitet

E-post: tobias.hagerland@teol.lu.se

Hemsida: länk 

 

Johnny Jonsson

Högskolelektor i exegetik teologi, Nya testamentet

Säte: Teologiska Högskolan Stockholm

E-post: johnny.jonsson@ths.se

Hemsida: länk 

 

Thomas Kazen

Professor i exegetisk teologi, Nya Testamentet

Säte: Teologiska högskolan Stockholm

E-post: thomas.kazen@ths.se

Hemsida: länk 

 

James Kelhoffer

Professor i Nya testamentets exegetik

Forskning: Skriver en kommentar till 2 Klemensbrevet och leder ett forskningsprojekt om måltider i antiken (tillsammans med David Hellholm). Har tidigare forskat på bl.a. lidande och legitimitet i Nya Testamentet, Markusevangeliets längre slut och Johannes döparens föda.

Säte: Uppsala universitet

E-post: James.Kelhoffer@teol.uu.se

Hemsida: länk 

 

 

Mikael Larsson

Teologie doktor i Gamla testamentets exegetik, universitetslektor

Säte: Uppsala universitet

E-post: mikael.larsson@teol.uu.se

Hemsida: länk

 

  

Tord Larsson

Teologie doktor i Nya testamentets exegetik, universitetslektor

Säte: Umeå universitet

E-post: tord.larsson@religion.umu.se

Hemsida: länk 

 

Fredrik Lindström

Professor i Gamla testamentets exegetik

Säte: Lunds universitet

E-post: Fredrik.Lindstrom@teol.lu.se

Hemsida: länk 

 

Dieter Mitternacht

Docent i Nya testamentets exegetik

Säte: Lutheran Theological Seminary, Hong Kong

Hemsida: länk 

 

Stig Norin

Professor i Gamla testamentets exegetik

Säte: Uppsala universitet

E-post: stig.norin@teol.uu.se;

Hemsida: länk

 

Staffan Olofsson

Professor i Gamla testamentets exegetik

Forskning: Septuaginta, Psaltaren, textkritik, översättningsfrågor, metaforer och metaforteori, Qumrantexter, svensk skönlitteratur med relation till bibliskt material

Säte: Göteborgs universitet

E-post: staffan.Olofsson@lir.gu.se

Hemsida: länk

 

Dag Oredsson

Teologie doktor i Gamla testamentets exegetik, universitetslektor

Forskning: Specialinriktning är Bibelarkeologi med speciellt fokus på Jerusalems utveckling under 7-600-talen f.Kr. Har även intresserat sig för problematiken kring förhållandet mellan arkeologi och bibelberättelserna om Josuas erövringar i Kanaan och Davidsriket.

Säte: Uppsala universitet

E-post: dag.oredsson@teol.uu.se

Hemsida: länk

  

Rikard Roitto

Filosofie doktor och lektor i Exegetisk teologi, Nya testamentet

Forskning: Rikard Roitto är intresserad av att belysa identitet och beteendenormer i Nya testamentet ur beteendevetenskapliga perspektiv, främst kognitionspsykologiska perspektiv, och arbetar för närvarande med förlåtelsenormer i Nya testamentet.

Säte: Teologiska Högskolan Stockholm

E-post: rikard.roitto@ths.se

Hemsida: länk

 

Gunnar Samuelsson

Teologie doktor och universitetslektor i Nya testamentet vid Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

Säte: Göteborgs universitet

E-post: gunnar.samuelsson@lir.gu.se

Hemsida: länk 

   

Blazenka Scheuer

Teologie doktor i Gamla testamentets exegetik, universitetslektor

Säte: Lunds universitet

E-post: Blazenka.Scheuer@teol.lu.se

Hemsida: länk

 

Lina Sjöberg

Teologie doktor i Gamla testamentets exegetik, universitetslektor

Säte: Uppsala universitet

E-post: lina.sjoberg@littvet.uu.se

Hemsida: länk

  

James Starr

Teologie doktor i Nya testamentets exegetik

Forskning: Paulus brev, 1-2 Petrusbreven, Greco-romersk populärfilosofi, Nya testamentets teologi och kanonbildning

Säte: Johannelunds teologiska högskola

E-post: James.Starr@efs.svenskakyrkan.se

Hemsida: länk

 

Hanna Stenström

Teologie doktor och forskare i Nya testamentets exegetik

Forskning: I sin forskning har Hanna Stenström arbetat med feministiska perspektiv, med Uppenbarelseboken och med grundläggande frågor om bibeltolkning samt om bibelforskarnas uppgift och ansvar gentemot samhället och kyrkorna. 

Under vt 2013 undervisar hon i bibelvetenskap vid Uppsala universitet.

E-post: Hanna.Stenstrom@teol.uu.se

Hemsida: länk

 

Jesper Svartvik

Docent i Nya testamentets exegetik, Krister Stendahls professur i religionsteologi

Säte: Lunds universitet och Svenska teologiska institutet i Jerusalem

E-post: Jesper.Svartvik@teol.lu.se

Hemsida: länk

 

Mikael Tellbe

Docent och högskolelektor i Nya testamentet

Forskning: Den tidiga kristnas socio-historiska kontext, tidig kristen identitetsformation, Paulusforskning, judisk och kristen apokalyptik (med inriktning på Uppenbarelseboken) och nytestamnetlig bibelteologi.
 

Säte: Örebro Teologiska Högskola

E-post: Mikael.Tellbe@evangeliskafrikyrkan.se

Hemsida: länk

 

Håkan Ulfgard

Docent i Nya testamentets exegetik

Säte: Linköpings universitet

E-post: hakan.ulfgard@liu.se

Hemsida: länk

 

Cecilia Wassén

Docent i Nya testamentets exegetik, universitetslektor

Säte: Uppsala universitet

E-post: cecilia.wassen@teol.uu.se

Hemsida: länk

 

Tommy Wasserman

Docent och lärare i Nya testamentets exegetik

Forskning: Handskriftsforskning (textkritik), kanonfrågan, samt Katolska breven och Hebreerbrevet 

Säte: Örebro Teologiska Högskola

E-post: tommy.wasserman@evangeliskafrikyrkan.se

Hemsida: länk

 

Åke Viberg

Docent och högskolelektor i exegetisk teologi, Gamla testamentet

Säte: Teologiska Högskolan Stockholm

Hemsida: länk

 

Mikael Winninge

Docent i Nya testamentets exegetik, översättningsdirektor

Säte: Svenska bibelsällskapet

E-post: mikael.winninge@bibeln.se

Hemsida: länk

 

Magnus Zetterholm

Docent i Nya testamentets exegetik

Säte: Lunds universitet

E-post: Magnus.Zetterholm@teol.lu.se

Hemsida: länk