Akademi för bibelvetenskap

Akademi för Bibelvetenskap består av lärare som undervisar vid svenska universitet och högskolor, samt doktorer i bibelvetenskap med anknytning till svenska universitet och högskolor.

Många av skribenterna är även medlemmar i  Svenska exegetiska sällskapet .

(Mer information kommer.)